Tävlingsregler

Tävlingsmomentet är en viktig del av fotoklubbarnas verksamhet. Trots svårigheten och orättvisan i att jämföra olika bilder t.ex. porträtt, natur, makro och stilleben, vill vi fortsätta att ha tävlingar. Det stimulerar medlemmarna att leta motiv och tolka dessa på ett personligt sätt och på så sätt utvecklas.

En bild som belönats i en klass får bara tävla i en högre nivå Nivåerna är: Månadstävling, Årets Bild, Kretsfoto, Skånefoto och RIFO (Riksförbundet Svensk Fotografi).

Till Årets Bild kan väljas bild även om den placerat sig i dessa tävlingar. Enda kravet är att den är tagen under innevarande år.

Månadstävlingar

Månadstävlingar är antingen digitala eller pappersbilder vilket meddelas i god tid.
Till vissa månadstävlingar finns ett motto. Detta skall också meddelas i god tid.
För att det skall bli någon tävling måste det lämnas in minst 10 bilder av 5 fotografer i varje klass. Tävlingsnummer delas ut av tävlingsledaren.

Pappersbilder:

Kan vara i färg eller monokroma. De skall vara monterade på kartong eller i passepartout, ca 1100 g/m2 och vara max 30×40 cm.
Bilderna skall vara märkta på baksidan med tävlingsnummer (som fås av tävlingsledaren) och ev. titel.

OBS! Sätt inte ut namn och tel nr på baksidan. Juryn skall inte veta vem fotografen är. (UNDANTAG är Skånefoto som kräver namn.)

Max 2 bilder/tävling. 

Digitala bilder:

Filerna lämnas på CD, DVD, USB-minne eller mejlas.

Maxstorlek (bredd x höjd i px); 1920 x 1080
Max filstorlek; 1.5Mb

Bilderna skall vara namngiven med tävlingsnummer och ev. titel.
Fotografens namn skall inte finnas med i namnet på bilden.

Max 2 bilder/tävling.

 

Vissa kameror genererar en JPG-bild med dpi på 72 pixlar/tum, andra kanske 350 pixlar/tum. Egentligen är dpi-värdet viktigt endast vid utskrifter, men för högt värde ger en ”tung” fil i bytes och det är inte så stor skillnad på de olika värdena vid digital visning. Börja med att ange ett hyfsat värde på dpi, t.ex. 90-100 pixlar/tum. Ställ därefter in pixelmåttet enligt följande: max 1920 pixlar på bredden eller max 1080 pixlar på höjden. Det duger bra när bilden ska visas på en datorskärm, TV eller projektor. (fråga tävlingsledaren om detta är oklart).

Årets Bild

Skall vara på papper, bilderna skall vara tagna under tävlingsåret.

Bilderna får vara med även om de blivit placerade i en månadstävling.

Jury

En jury bestående av en eller flera personer ska bedöma och rangordna, samt skriva kommentar om de 10 bästa bilderna, övriga har placering 11. Det bör vara olika juryer under tävlingsåret.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Bildmanipulering

Regler:

 

All form av manipulering är tillåten. Se undantag nedan.

Om bilden består av flera sammansatta bilder ska detta anges.
Endast egna bilder är tillåtna.

För dokumentärfoto gäller att manipulering av bilden ej är tillåten. Det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort något i bilden.

Är bilden avfotograferad så skall detta anges, om det inte tydligt framgår av sammanhanget i bilden.

Tävlingsansvarig

Conny Jönsson

conny.hoganas@hotmail.com