Två ytterligare Bild/Teknikkvällar äger rum den 8:e mars och den 3:e maj!

Två ytterligare Bild/Teknikkvällar äger rum den 8:e mars och den 3:e maj!

Vi kommer att jobba mycket med våra bilder, där klubbens medlemmar kan visa enstaka bilder eller bildserier från t ex en resa, för att helt enkelt få synpunkter på och bedömningar av sina alster.

Har du även funderingar kring något speciellt ämne du vill ha beskrivet eller förklarat, hjälp med olika projekt i bildhantering, frågor om kameran och dess funktioner, så skriv en rad till klubben eller framför önskningar på något av våra månadsmöten/teknikkvällar. Vi kommer att göra allt för att bringa klarhet kring ”svåra” ställningstaganden/frågor i allt som rör fotografering och/eller efterbehandling i olika bildbehandlingsprogram!
Vi har många ”strängar” på vår lyra, som det så vackert heter!

Skriv en rad till:

hoganasfotoklubb@hotmail.com eller
kontakta någon i styrelsen (mail och telefon finns under KONTAKTER) för vidarebefordran till lämplig problemlösare!

Våga fråga!
Varmt välkomna!

The only source of knowledge is experience – Albert Einstein