Utställning Farhults Mölla i Farhult den 23 – 29 juli 2018

Vår andra sommarutställning 2018 sker i Farhults Mölla, Farhult, den 23 – 29 juli 2018!

Ni är varmt välkomna att titta på bilder som medlemmarna i fotoklubben själva valt ut inför denna utställning!

Variation och förnyelse utlovas!

Varmt välkomna!

The only source of knowledge is experience – Albert Einstein