Utställning Sophiamöllan i Viken den 16 – 22 juli 2018

Sommarutställning  Sophiamöllan i Viken under tiden den 16 – 22 juli 2018!

Medlemmarna väljer att ställa ut sina egna utvalda bilder, så variationen blir stor och spännande!

Varmt välkomna!

The only source of knowledge is experience – Albert Einstein