Klubbtävlingar

Klubbtävlingar 2022

Läs mer Tävlingsregler

1 Patina
Länk för att lämna bilder
senast 24 februari
2 Rörelse
Länk för att lämna bilder
senast 24 mars
3 Värme – Kyla
Länk för att lämna
bilder
senast 28 april


4 High och Low key
Länk för att lämna bilder
senast 26 maj


5 Växtkraft
Länk för att lämna bilder
senast 1 september


6 ICM avsiktlig kamerarörelse
Länk för att lämna bilder
senast 29 september


7 Mönster
Länk för att lämna bilder
senast 27 oktober


8 Årets bild
Länk för att lämna bilder
senast 24 november
 

 

TÄVLINGSANSVARIG
Torsten Bynke
tbynke@gmail.com
mobil. 070 216 2744