Klubbtävlingar

Klubbtävlingar 2022

Läs mer Tävlingsregler

1 Patina

senast 24 februari
2 Rörelse

senast 24 mars
3 Värme – Kyla

senast 28 april


4 High och Low key

senast 26 maj


5 Växtkraft

senast 1 september


6 ICM avsiktlig kamerarörelse

senast 29 september


7 Mönster
Länk för att lämna bilder
senast 27 oktober


8 Årets bild
Länk för att lämna bilder
senast 24 november
 

 

TÄVLINGSANSVARIG
Torsten Bynke
tbynke@gmail.com
mobil. 070 216 2744