Månadstävling

Tävlingsregler 2024

Månadstävlingar, tidpunkt och tema (motto) beslutas av styrelsen.
Max två bilder kan lämnas in till varje månadstävling.
Endast egna bilder är tillåtna.
Fotografen har fria händer att i sin bild få fram det budskap eller den känsla man vill förmedla. Vid redigering av en bild är det tillåtet att ta bort mindre detaljer och att beskära bilden. Det är inte tillåtet att lägga till något objekt.
För att stimulera till ökat fotograferande, så skall båda bilderna vara nytagna från och med det datum som mottona presenteras. Dessa presenteras för kommande år vid första månadsmötet efter sommaruppehållet.
Tidigare publicerade bilder (plats 1–10) under annat tävlings motto är inte kvalificerade att deltaga. Undantag är bilder till tävlingen ”Årets Bild”.
Alla bilder skall vara digitala.
För att det skall bli någon tävling måste det lämnas in tio bilder av fem fotografer.
Bilderna kan: Laddas upp på hemsidan eller mejlas till tävlingsledaren

Bildformat: jpeg
Storlek: max 2 Mb
Bilderna skall vara inlämnade senast klockan 22.00 det tävlingsdatum som anges för varje tävling.
Bilderna namnges enligt följande: Fotografens tävlingsnummer samt tävlingens motto. Ex ”450 Luft”
Juryn har då endast bilden med tävlingens tema (motto) för sin bedömning.
Hanteringen av tävlingsbilderna blir också enklare för tävlingsledningen.

 • Tävlingsnumren består av tre siffror där varje fotograf har sin egen nummerserie.
 • Tävlingsnummer 450 har tio nummer att välja mellan 450 – 459.
 • Har man två bilder kan dessa märkas med 453 och 456 et cetera.
 • Bilderna rankas 1–10 0ch kommenteras av utsedd jury.
 • Poängsättning:15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 och 3.
 • Ej placerade bilder får plats 11 och 1 poäng.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Tävlingsresultatet redovisas på kommande månadsmöte.
 • De tio bästa bilderna i varje tävling publiceras på klubbens hemsida
 • Elvorna finns under fliken ”Elvor” på hemsidan.
 • Vinnarens, tvåans och treans bilder skrivs och monteras i ram.
 • Bilderna ställs ut hos vidtalade butiker i Höganäs.
 • På hemsidan anges var bilderna finns att se.

Årets Bild
Inlämnas som digitala bilder (se ovan). Bilderna skall vara tagna under tävlingsåret.

 • Bilderna skall vara tagna under tävlingsåret.
 • Max två bilder per deltagare.
 • Bilderna är kvalificerade även om de blivit placerade i en månadstävling tidigare under året.
 • Redovisning och prisutdelning sker vid årsmöte

Årets Fotograf
Årets fotograf är den medlem som har samlat flest poäng under alla månadstävlingarna samt Årets bild.
Poängställning redovisas löpande under året på månadsmöten och på klubbens hemsida.
På årsmötet delas priser ut till de tre fotografer som uppnått högst sammanlagd poäng under året.

Jury
Extern fotoklubb, externa fotografer eller andra för uppgiften kvalificerade personer ombeds att vara jury för varje månadstävling och Årets bild.
Det bör vara olika juryer under tävlingsåret.
Tävlingsledaren avtalar med berörda.
Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd jury.

Tävlingsansvarig: Glenn Johansson gle.jo@outlook.com Tel. 070-514 97 94