Program

Program 2024

Mötestider 19.00 – 21.00 på Brorsbacke

Våren 2024

Torsdag 25 januari  Månadsmöte
Årsmöte. Summering av året 2023 och val av styrelse för 2024.
Torsdag 15 februari   Bild/Teknikkväll.
Torsdag 29 februari Månadsmöte.
Torsdag 14 mars  Bild/Teknikkväll.
Tisdag 26 marsMånadsmöte. Redovisning av månadstävlingen med motto: ”Fart”. Inlämning av bild till nästa månadstävling med motto: ”Blå”.
Torsdag 11 april   Bild/Teknikkväll.
Torsdag 25 april  Månadsmöte.
Tisdag 7 maj  Klockan 18.00 – 21.00. Bild/Teknikkväll. Emma Blomberg och hennes vän Linda kommer och håller en porträttkväll/workshop. Obs tiden.
Torsdag 23 maj  Månadsmöte. Redovisning av månadstävlingen med motto: ”Blå”. Inlämning av bild till nästa månadstävling med motto: ”Arkitektur”
Torsdag 30 majAvslutning
3–9 augusti  Utställning Annexet i Mölle. Klubben fyller 75 år.

Höganäs Fotoklubb Hösten 2024

Torsdag 29 augusti  Månadsmöte.
Torsdag 12 september Bild/Teknikkväll.
Torsdag 26 september  Månadsmöte. Redovisning av månadstävlingen med motto: ”Arkitektur”. Inlämning av bild till nästa månadstävling med motto: ”Runt”. 
Torsdag 10 oktober  Bild/Teknikkväll.
Fredag 25 oktober 75-årsjubileum för fotoklubben.
Torsdag 7 november  Bild/Teknikkväll.
Torsdag 21 novemberMånadsmöte. Redovisning av månadstävlingen med motto: ”Runt”. Inlämning av tävlings bild med motto: ”Årets Bild”.
Torsdag28 november   Avslutning