På Gång i Klubben

Program 2018

MÖTESPROGRAM VÅREN  2019

Våra träffar är på torsdagar kl. 19.00 i Tivolihuset.

Den som vill fika under kvällen tar själv med detta.

31 jan

Årsmöte och månadsmöte. Redovisning av ”Årets Bild”. 

14 feb

Bild / Teknikkväll

28 feb

Månadsmöte.

Inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Samling”. En samling av något (folk, svampar, djur, blad o s v). Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

14 mars

Bild-/ Teknikkväll

28 mar

Månadsmöte.

Redovisning av ”Samling” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Händer”. Skall spegla personens liv. Både äldre och yngre person. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

11 apr

Bild/Teknikkväll

25 apr

Månadsmöte

Redovisning av ”Händer” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Fritt bildtema”. Allt är tillåtet. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och motton.

april

Fotomara i Helsingborg.

9 maj

Bild/Teknikkväll.

23 maj

Månadsmöte

Redovisning av ”Fritt bildtema” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Bokstav i naturen”. Det du ser i naturen, som liknar en bokstav. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

4 juni

Avslutning kl. 18.00.

UTSTÄLLNINGAR SOMMAREN  2019

5 – 11 augusti

Utställning och 70-års jubileum.

Annexet i Mölle. Utställningstider klockan 12.00 – 18.00.

HÖSTPROGRAM  2019

5 sep

Månadsmöte

Månadsmöte. Redovisning av ”Bokstav i naturen” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Grodperspektiv”. Motiv avbildas underifrån. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

19 sep

Bild/Teknikkväll.

3 okt

Månadsmöte

Redovisning av ”Grodperspektiv” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Motiv i rörelse”. Rörelsen skall framgå tydligt i bilden. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

17 okt

Bild/Teknikkväll

31 okt

Månadsmöte

Månadsmöte. Redovisning av ”Motiv i rörelse” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Möten”. Det skall tydligt framgå att det är ett möte mellan de/dem som är på bilden och fotografen. Digitalt. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

14 nov

Bild/Teknikkväll

Traditionell Julutställning på Höganäs Museum.

28 nov

Månadsmöte

Redovisning av ”Möten” och inlämning av bilder till månadstävling med tema: ”Årets Bild”. Påsiktsbild. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.

5 dec

Årsavslutning

Årsavslutning med glögg, lussekatter och pepparkakor.