Tävlingsregler

MÅNADSTÄVLINGAR

Månadstävlingar, tidpunkt och tema (motto) beslutas av styrelsen.
Max 2 bilder kan lämnas in till varje månadstävling.
Endast egna bilder är tillåtna.
För att stimulera ökat fotograferande, så bör minst en av bilderna vara nytagen eller inte äldre än ett år.
Tidigare placerade bilder (plats 1-10)  under annat tävlings motto, är inte kvalificerade att deltaga.  Undantag är bilder till tävlingen ”Årets Bild”.
Alla tävlingsbilder skall vara digitala.

 1. Bilderna kan
  1. laddas upp via hemsidan under respektive tävlingsrubrik
  2. Bildformat: jpg
  3. Max 2 Mb
  4. Bildfilerna namnges enligt följande:
   1. titel-fotografkod exempelvis : Landskap-99.jpg 
  5. Det går även att maila bilderna till tävlingsledaren

Bilderna skall vara trovärdiga.
Detta innebär att man får lov att i redigering ta bort någon mindre detalj i bilden men ej lägga till något. Bilden skall alltså ändå avspegla vad man såg vid fototillfället och vara ”trovärdig”.
Tävlingsresultatet redovisas på efterföljande månadsmöte.

 • De tio bästa bilderna i varje tävling publiceras på klubbens hemsida.
 • Dessutom skrivs vinnarens, tvåans och treans bilder ut, monteras i passepartout och ställs ut i skyltfönster hos vidtalade butiker i Höganäs.
 • På hemsidan anges var bilderna finns att beskåda

För att det skall bli någon tävling måste det inlämnas 10 bilder av 5 fotografer.

ÅRETS BILD

Inlämnas som digitala bilder(se ovan) och skall vara tagna under tävlingsåret.
Bilderna är kvalificerade även om de blivit placerade i en månadstävling tidigare under året.
Bilderna skall vara digitala och tagna under tävlingsåret.
Max 2 bilder per deltagare.
Redovisning och prisutdelning sker vid årsmötet.

ÅRETS Fotograf

Årets fotograf är den medlem som har samlat flest poäng under alla månadstävlingar inkl. Årets bild.
Poängställning redovisas löpande under året på månadsmöten och på klubbens hemsida.
På årsmötet delas priser ut till de tre fotografer som uppnått högst sammanlagd poäng under året.

JURY

Extern fotoklubb ombeds att vara jury för varje deltävling och Årets bild. Det bör vara olika juryer under tävlingsåret.
Juryns beslut kan inte överklagas
Tävlingsledaren avtalar med berörda klubbar.
Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd fotoklubb för bedömning
Bilderna rankas 1-10  och kommenteras av juryn.
Poängsättning: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3
Ej placerade bilder får plats 11 och 1 poängHöganäs, ver 4, september 2020

TÄVLINGSANSVARIG
Torsten Bynke
tbynke@gmail.com
mobil. 070 216 2744