High and Low key

1.Olle Bäckstrand - skräddaren 33
1..Olle Bäckstrand - skräddaren Vi upplever ”något nytt” i denna bild. Skräddaren betraktar sin egen spegling. Vågorna är mycket viktiga. Här upplevs en slags rörelse. Skräddaren landar. Bilden upplevs möjligen som något överskärpt

High and Low key

Datum: 2022-09-01

Jury:  Hudiksvall Fotoklubb

Vinnare : Olle Bäckstrand


Vi upplever ”något nytt” i denna bild. Skräddaren betraktar sin egen spegling. Vågorna är mycket viktiga. Här upplevs en slags rörelse. Skräddaren landar. Bilden upplevs möjligen som något överskärpt

Vinnare
Elvor