Månadstävling

Tävlingsregler

Tävlingar, tidpunkt och tema (motto) beslutas av styrelsen. Max två bilder kan lämnas in till varje månadstävling. Endast egna bilder är tillåtna. För att stimulera till ökat fotograferande, så bör minst en av bilderna vara nytagen eller inte äldre än ett år. Tidigare placerade bilder (plats 1–10) under annat tävlingsmotto är inte kvalificerade att deltaga. Undantag är bilder till tävlingen ”Årets Bild”. Alla tävlingsbilder ska vara digitala. För att det ska bli någon tävling måste det lämnas in tio bilder av fem fotografer. 

Bilderna laddas upp på hemsidan eller mejlas till tävlingsledaren. 

Bildformat: jpg Storlek: max 2Mb.

Bilderna ska vara inlämnade senast kl. 22, det tävlingsdatum som anges för varje tävling. 

Bilderna namnges enligt följande: Fotografens tävlingsnummer samt tävlingens motto t.ex. ”450 Luft”. Juryn har då endast bilden med tävlingens motto för sin bedömning. Hanteringen av tävlingsbilderna blir också enklare för tävlingsledningen. Tävlingsnummer har ändrats till tre siffror. (Siffran 0 läggs till i slutet). t ex tävlingsnummer 45 blir nu 450 och tio nummer mellan 450–459 kan användas. Har man två bilder kan dessa märkas med till exempel 453 och 456.

 Fotografen har fria händer att i sin bild få fram det budskap eller den känsla man vill förmedla. Vid redigering av en bild är det tillåtet att ta bort mindre detaljer och att beskära bilden. Det är inte tillåtet att lägga till något objekt. 

Bilderna rankas 1–10 och kommenteras av utsedd jury.
Poängsättning: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 

Ej placerade bilder får plats 11 och 1 poäng. Juryns beslut kan inte överklagas. Tävlingsresultatet redovisas på efterföljande månadsmöte. 

De tio bästa bilderna i varje tävling publiceras på klubbens hemsida. Under rubriken ”Vinnare”. Övriga bilder placeras under rubriken ”Elvor”.

 Vinnarens, tvåans och treans bilder skrivs ut och ställs ut i skyltfönster hos vidtalade butiker i Höganäs.  På hemsidan anges var bilderna finns att se. 

Årets bild Inlämnas som digitala bilder (se ovan). Bilderna ska vara tagna under tävlingsåret. Max två bilder per deltagare. Bilderna är kvalificerade även om de blivit placerade i en månadstävling tidigare under året. Redovisning och prisutdelning sker vid årsmötet. 

 Årets fotograf är den medlem som har samlat flest poäng under alla månadstävlingar samt Årets bild.  Poängställning redovisas löpande under året på månadsmöten och på klubbens hemsida. På årsmötet delas priser ut till de tre fotografer som uppnått högst sammanlagd poäng under året. 

Jury

Extern fotoklubb, externa fotografer eller andra för uppgiften kvalificerade personer ombeds att vara jury för varje månadstävling och Årets bild. Det bör vara olika juryer under tävlingsåret. Tävlingsledaren avtalar med berörda. Tävlingsledaren skickar tävlingsbidragen med bedömningsinstruktioner till utsedd jury. 

Tävlingsansvarig: Glenn Johansson  
tel  0705 14 97 94