Program

Hösttermin 2022

Program

13 oktoberBild/Teknikkväll. Genomgång av oktober månads tävlings motto ”Mönster”.
27 oktoberMånadsmöte. Inlämning av tävlingsbilder med bildtemat ”Mönster”. Redovisning av tävlingen med
bildtema ”ICM – avsiktlig kamerarörelse”. Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och
bildteman. Genomgång av vad som gäller för inlämning av ”Årets Bild” i november.
10 novemberBild/Teknikkväll. Genomgång av vad som gäller för inlämning av ”Årets Bild” i november.
24 novemberMånadsmöte. Inlämning av ”Årets Bild”. Redovisning av tävlingen med bildtema ”Mönster”.
Redovisning av utmaningen och dragning av nya namn och bildteman.
1 decemberHöstterminsavslutning med glögg och pepparkakor..