1. Stora T, Claes Boström

Bokstav i naturen

Digitala bilder

Jury; Borås Fotoklubb

Vinnare; Claes Boström